Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2016

Iriss
20:42
0545 83ad
Osz to Kaja, jak zawsze wie o co chodzi człowiekowi
Reposted fromempathetic empathetic
Iriss
20:40
[...]  jeśli potrafisz na dawny ból spojrzeć inaczej to znaczy, że udało Ci się uwolnić.
— Marta Kostrzyńska
Iriss
18:29
18:29
1088 f77f
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viatocoulotne tocoulotne
Iriss
18:28
6534 25ab 500
Reposted frombooze booze viamyownreality myownreality
Iriss
08:37
Reposted fromsilence89 silence89 viafatu fatu
Iriss
08:36
2021 57a9 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamikan mikan
Iriss
08:35
Iriss
08:32
Iriss
08:31
3520 d6ca
Reposted fromthedevilstears thedevilstears vialaj laj
Iriss
08:30
Reposted fromshakeme shakeme
Iriss
08:30
6922 3347
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaowczuh owczuh

September 22 2016

Iriss
20:31
3362 317f
Reposted fromlove-autumn love-autumn viapodkrawatem podkrawatem
Iriss
20:27
Człowiek jest taką dziwną istotą, która zawsze chce czegoś więcej. Nie wystarcza mu to, że ma gdzie spać i co jeść, kochającą rodzinę i uporządkowane życie. Myśli, marzy i biegnie do czegoś nie do końca określonego. Chce odkrywać, poznawać, zdobywać cele, jawiące się w jego wyobraźni. Nie wie do końca, po co i dlaczego.
— Marek Kamiński
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaIsjaki Isjaki
Iriss
11:18
Reposted frombookaholic bookaholic viaucieknijmi ucieknijmi
Iriss
11:16
Masz czasem wrażenie, że niektóre dni trwają pięć lat, a inne kończą się w minutę?
— Morgan Matson
Iriss
11:15
8102 58e9
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viashakeme shakeme
Iriss
11:14
5245 6fa9 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viashakeme shakeme
Iriss
11:12

September 21 2016

Iriss
17:25
9786 1ff9 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl