Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2016

Iriss
08:28
Iriss
08:21
Reposted fromshakeme shakeme viawiks wiks
Iriss
08:18
Reposted fromshakeme shakeme viasilence89 silence89

October 18 2016

Iriss
20:33
Wydaje mi się, że kryzys w miłości jest niczym w porównaniu z miłością utraconą, z milczeniem i obojętnością, które nieuchronnie poprzedzają koniec. Kryzysy przynajmniej przeżywa się we dwoje, rozstania w dwóch odrębnych przestrzeniach samotności.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadotknij dotknij
Iriss
07:31
Tęsknię do Ciebie przez stół, przy którym siedzimy, tęsknię z fotela na fotel obok, w teatrze czy kinie (...), na szerokość kołdry, która okrywa nas oboje, też potrafię tęsknić do Ciebie przez drzwi łazienki, w której się kąpiesz, i przez schody, po których idziesz do mnie, i przez naskórek mój, szczelnie przywarty do Twojego...
— Jeremi do Agnieszki "listy na wyczerpanym papierze"
Iriss
07:30
Z kobietami zmiennymi łatwiej jest wytrzymać niż z nudnymi. Czasami, co prawda, się je morduje, ale rzadko porzuca.
— George Bernard Shaw
Iriss
07:22
Iriss
07:21
3417 afca 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viascorpix scorpix
Iriss
07:20
4916 8e47
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawiks wiks
Iriss
07:19
Reposted fromshakeme shakeme viawiks wiks
Iriss
07:19

October 17 2016

Iriss
20:17
3005 fa0a 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaTokyoMEWS TokyoMEWS
Iriss
20:03
7149 55e2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaffascinante affascinante

October 15 2016

Iriss
11:02
1799 e7a1
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven
Iriss
11:02
7019 c733
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven
Iriss
10:49
Iriss
10:47
Iriss
10:44
1204 4ec1
Reposted fromsaiwala saiwala viaSkydelan Skydelan
Iriss
10:44
9849 7c03 500
Reposted frompulperybka pulperybka viacalvados calvados
Iriss
07:34
5333 4a04
a siedne...
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viaLaColie LaColie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl