Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2017

Iriss
2232 749c
Reposted fromohshit ohshit vianowaczi nowaczi

July 11 2017

Iriss
Iriss
4871 afe2 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viamarvelous marvelous
Iriss
3742 6dac 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viatantalum tantalum
2111 945d 500

xshaydx:

I could live here… but staying the night was great too.
photo : @xshaydx

Iriss
5190 73e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakropq kropq
Iriss
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Murakami
Reposted fromwaflova waflova viawszystkocozle wszystkocozle
2384 745b
Reposted fromfleursdemal fleursdemal

July 08 2017

Iriss

July 02 2017

Iriss
6906 9d50
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaLaColie LaColie
Iriss
7197 062f 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vialeksandra leksandra
Iriss
0589 39bb
Reposted fromoutline outline viabigevilgrin00 bigevilgrin00

June 30 2017

Iriss
Najbardziej przerażającym dźwiękiem na świecie jest bicie własnego serca. Nikt nie lubi o tym mówić, ale to prawda. Jest to dzika bestia, która w samym środ­ku głębokiego strachu dobija się olbrzy­mią pięścią do jakichś wewnętrznych drzwi, by ją wypuścić
— Jonathan Carroll
Reposted fromkabooom kabooom viagdziejestola gdziejestola
Iriss
Reposted byjessamine jessamine
Iriss
Iriss
3667 b391 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl